Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2201-000018
Projekta iesniedzēja nosaukums: BDR Saldus tenisa klubs
Projekta nosaukums: Saldus tenisa kluba aktivitāšu kvalitātes paaugstināšana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Saldus, Saldus pilsēta, Jelgavas iela 6
Projekta īstenošanas laiks: 30.09.2016 - 28.02.2017
Kopējais finansējums: 4230.38 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 3807.34 EUR
Projekta rezultāts: Projekta ietvaros tiks iegādātats serves ātruma mērītājs, bumbas ātruma mērītājs, tenisa bumbu metējs, stīgojamais aparāts. Izmantojot modernas un inovatīvas iekārtas tiks paaugstināta treniņu procesa kvalitāte. 
Kontaktpersona: Madara Bobkova, madara.bobkova@inbox.lv, 26101123
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabaigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. 

Projekta publicitātes pasākumi tiks veikti saskaņā ar ""Vizuālās identitātes vadlīnijām 2014.- 2020. gadam". Uz iegādātajām iekārtām, tiks uzlīmētas uzlīmes vai uzliktas plāksnītes ar informāciju, pie Saldus tenisa kortu ieejas tiks uzstādīta plākne par projekta realizāciju un saņemto atbalstu no ES. Informācija par projekta realizāciju tiks ievietota Saldus tenisa kluba sociālo tīklu kontos https://twitter.com/https://www.draugiem.lv/https://www.facebook.com/, kā arī vairāk kā 20 biedri un to ģimenes locekļi arī savos sociālo tīklu kontos publicēs šo informāciju, nodrošinot vismaz 70 publikācija sociālajos tīklos, tādā veidā informējot vairākus tūkstošus cilvēku, Paredzētas publikācijas laikrakstā "Saldus Zeme".