Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2201-000013
Projekta iesniedzēja nosaukums: PSV Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Dienas centra izveide Ezerē
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Saldus novads, Ezeres pagasts, Parka iela 4G
Projekta īstenošanas laiks: 12.09.2016 - 12.09.2017
Kopējais finansējums: 19999.34 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 17999.41 EUR
Projekta rezultāts: Tiek plānots izveidot Dienas centru Ezeres PII ēkā vienā no korpusiem 133.2 m2 platībā. Dienas centrā sniegs praktisku atbalstu iedzīvotājiem pamatvajadzību apmierināšanā (duša, veļas mazgāšana), tiks organizēti pasākumi Ezeres iedzīvotājiem, lai bagātinātu viņu sociālo dzīvi , uzlabotu zināšanu līmeni, dotu iespēju lietderīgi un radoši pavadīt savu brīvo laiku iesaistoties pulciņos , tematiskos pasākumos u.c. Plānots apvienot divas no telpām tādejādi izveidojot darba kabinetu  sociālajam darbiniekam, ierīkot virtuvi, zālīti dažādu aktivitāšu īstenošanai, kā arī atjaunot dušas un WC telpu. Plānots uzstādīt iebūvējamo virtuves iekārtu, un iegādāties nepieciešamo aprīkojumu un mēbeles. Pašvaldība apņemas nodrošināt projekta rezultātu ilglaicīgumu gan ieguldot finanšu līdzekļus, gan nākotnē īstenojot dažādas uz Dienas centra attīstību vērstas iniciatīvas. Tuvojoties būvniecības darbu noslēguma posmam tiks uzsākta Dienas centra funkciju nodrošināšanai nepieciešamo mēbeļu - galdu, krēslu, dīvāna - iegāde, kas līdz ar būvniecības darbu noslēgšanos tiks uzstādītas dienas centra telpās. 
Kontaktpersona: Liene Klaģiša, liene.klagisa@saldus.lv, 29115267
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabaigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. 

Aktuāla informācija par projekta uzsākšanu, norisi un sasniegtajiem rezultātiem tiks ievietota pašvaldības mājas lapā https://www.saldus.lv/, laikrakstā "Saldus novada vēstis", "Saldus Zeme", vietējās rīcības grupas mājas lapā un sociājalos tīklos. Saldus novada mājas lapā pie aktualitātēm un sadaļā "Projekti" projekta īstenošanas laikā regulari tiks ievietota informācija par projekta aktivitātēm un rezultātiem. Būvniecības procesa laikā tiks veidota fotoreportāža par būvdarbu norises gaitu, kas tiks publicēta pie kārtējās informācijas mājaslapās. Arī pēc projekta īstenošanas tiks sagatavota informācija gan drukātajiem medijiem, gan interneta portāliem par Dienas centra darbību un un tajā notiekošajām aktivitātēm. Visos informatīvajos un publicitātes pasākumos tiks nodrošināta vizuālā atsauce ( logotipa) un tekstuāla atsauce uz ES un struktūrfonda ieguldījumu, kā arī nodrošināti ES un struktūrfonda logotipu lietošnas nosacījumi.