Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2201-000002
Projekta iesniedzēja nosaukums: BDR NOVADNIEKU ATTĪSTĪBAI
Projekta nosaukums: Papildus 3 kāpšanas celiņi Novadnieku klinšu kāpšanas sienai
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Saldus novads, Novadnieku pagasts, Mežvidi
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2016 - 30.12.2016
Kopējais finansējums: 11925.33 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 10732.80 EUR
Projekta rezultāts: Projekta ietvaros tik uzstādīti 3 jauni klinšu kāpšanas celiņi, aprīkojot tos ar nepieciešamo inventāru. Projekta īstenošanas rezultātā Novadnieku pagasta sporta zālē "Mežvidi" tiks nodrošināta sportisko aktivitāšu pieejamība vēl plašākam esošo interesentu lokam, vienlaicīgi uz un pie sienas varēs atrasties jau 16 dalībnieki, kā arī aktivitātēm tiks piesaistīti jauni dalībnieki, popularizējot klinšu kāpšanu kā saturīgu brīvā laika pavadīšanas veidu, kas veicina fizisko, garīgo un intelektuālo attīstību. Papildus tam šis ir sporta un aktīvās atpūtas veids, kurā vecāki var darboties kopā ar bērniem. 
Kontaktpersona: Maija Šulce, maija.sulce@saldus.lv, 29164020
Uzraudzība:
Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabaigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. 


Projekta īstenošanas vietā, tiks uzstādīta informatīvā plāksne, atbilstoši Vizuālās identitātes vadlīnijām ( 2014. - 2020. gadam). Papildus tam aktuālā informācija par aktivitātēm tiek un arī turpmāk tiks atspoguļota sociālajos tīklos https://www.facebook.com/, vismaz reizi mēnesī to atjaunojot. Papildus tam informācija par aktivitātēm būs izlasāma Saldus novada mājas lapā https://www.saldus.lv/ un http://srab.saldus.lv/.