Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2201-000006
Projekta iesniedzēja nosaukums: PSV Brocēnu novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Tirgus laukuma ierīkošana Brocēnos
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Brocēnu novads, Brocēni, Lielcieceres iela 3
Kopējais finansējums: 50000.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 45000.00 EUR
Projekta rezultāts: Projekta ietvaros plānots projektēt un veikt sekojošus būvniecības darbus - publiskās tualetes izveide (būvniecība un aprīkošana) un tai nepieciešamo iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju tīklu izbūve, publiski pieejams ūdens ņemšanas vietas izveidošana, tirgus laukuma seguma izveide, laukuma labiekārtošana, inženierkomunikāciju tīklu izbūve tirdzniecības kioskam, vismaz viena moduļa tipa (3x6 m) tirdzniecības kioska (ar saules kolektoru) izvietošana un pieslēgšana inženierkomunikāciju tīkliem, laukuma apgaismojuma izveide, viena tirdzniecības nojume (vismaz 3x9 m). Labiekārtota tirgus teritorija 750 m2. 
Kontaktpersona: Ginta Anderone, ginta.andersone@broceni.lv, 63807306
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabaigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Informācija par projekta uzsākšanu un saniegtajiem rezultātiem tiks ievietota Brocēnu novada pašavaldības mājas lapā http://www.broceni.lv/, kā arī pašvaldības profilos sociālajos tīklos (https://www.draugiem.lv/,https://www.facebook.com/ ). Pašvaldības mājas lapā informācija būs pieejama visu projekta īstenošanas laiku. Informācija par uzsākšanu un rezultātiem tiks publicēta arī informatīvajā ikmēneša izdevumā - Brocēnu novada informācijas lapā "Brocēnu Novadā". Informācija tiks publicēta arī laikrakstā "Saldus Zeme". Plānots, ka skeitparka atklāšanas pasākumā piedalīsies arī reģionālā TV (Skrundas TV) un laiksraksta "Saldus Zeme" pārstāvji. Tirgus laukumā tiks izveidota informācijas plāksne ar atbilstošajiem logo un informācija par projektu, tā finansēšanans avotiem. Sadarbībā ar jauniešu centra "Kopā" jauniešiem tiks izveidots video rullītis par projektu, projekta rezultātiem un tirgus laukuma atklāšanas pasākumu un tas tiks publicēts https://www.youtube.com/. Par tirgus laukuma atklāšanas pasākumu, sadarbībā ar jauniešiem no jauniešu centra "Kopā", Brocēnos tiks izplatītas reklāmas lapiņas.