Projekta iesniegšanas gads: 2016
Kārta: I
Projekta Nr.: 16-02-AL06-A019.2201-000007
Projekta iesniedzēja nosaukums: PSV Brocēnu novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Skeitparka izveide Brocēnos
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Brocēnu novads, Brocēni, Lielcieceres iela 3
Kopējais finansējums: 20000.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 18000.00 EUR
Projekta rezultāts: Plānots, ka Cieceres ezera Brocēnu pludmales aktīvās atpūtas zonā tiks ierīkots skaitparka laukums (9m x 22m) ar pusrampu, triku kalniņu ar rampu un pusrampu. Skeitparka aprīkojums tiks novietots un betonētiem stabveida pamatiem. Pamata stabiņi tiks iebetonēti, visu konstrukciju virsējā kārta tiks veidota no 9mm laminēta pirmās šķiras mitrumizturīga bērza finiera ar neslīdošo virsmu uz augšu, apakšējā kārta tiks veidota no 9mm otrās šķiras mitrumizturīga bērza finiera. Rampas virsējo kārtu būs iespējams mainīt atkarībā no nolietošanās intensitātes. Nomaiņa notiks veco noskrūvējot un piestiprinot jauno. 
Kontaktpersona: Ginta Andersone, ginta.andersone@broceni.lv, 63807306
Uzraudzība: Projekta uzraudzības periods sākas no Projekta pabaigšanas, ilgst piecus gadus no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Informācija par projekta uzsākšanu un saniegtajiem rezultātiem tiks ievietota Brocēnu novada pašavaldības mājas lapā http://www.broceni.lv/, kā arī pašvaldības profilos sociālajos tīklos (https://www.draugiem.lv/,https://www.facebook.com/ ). Pašvaldības mājas lapā informācija būs pieejama visu projekta īstenošanas laiku. Informācija par uzsākšanu un rezultātiem tiks publicēta arī informatīvajā ikmēneša izdevumā - Brocēnu novada informācijas lapā "Brocēnu Novadā". Informācija tiks publicēta arī laikrakstā "Saldus Zeme". Plānots, ka skeitparka atklāšanas pasākumā piedalīsies arī reģionālā TV (Skrundas TV) un laiksraksta "Saldus Zeme" pārstāvji. Pie skeitparka tiks izveidota informācijas plāksne ar atbilstošajiem logo un informācija par projektu, tā finansēšanans avotiem. Sadarbībā ar jauniešu centra "Kopā" jauniešiem tiks izveidots video rullītis par projektu, projekta rezultātiem un skeitparka atklāšanas pasākumu un tas tiks publicēts https://www.youtube.com/