Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L413201-000019
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Cilvēkiem un dabai
Projekta nosaukums: Aktīvās atpūtas centra "Veselā miesā vesels gars" izveide Remtē
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Remte, Remtes pagasts, Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: 29.07.2013. - 01.12.2014.
Kopējais finansējums: 6582.17 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 5923.95 LVL
Projekta rezultāts: Aprīkoti sporta laukumi: 3 pludmales volejbola laukumi, 1 pludmales futbola laukums, 1 strītbola laukums. Piesaistīts algots treneris
Kontaktpersona: Aneta Rulle, anetarulle@inbox.lv, tālr. 29432712