Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L413201-000021
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība BMX sporta klubs Ozolēni
Projekta nosaukums: Bezvadu laika noteikšanas sistēmas iegāde
Projekta īstenošanas vieta/adrese: STARTS Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 01.08.2014.
Kopējais finansējums: 8923.82 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 8031.44 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāta 4 vārtu bezvadu laika noteikšanas sistēma ("SmartSpeed" sistēma)
Kontaktpersona: Jānis Kalniņš, ozoleni@inbox.lv, tālr. 29463993