Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L41100-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Zemnieku saimniecība
Projekta nosaukums: Zemnieku saimniecības "Dzintari" tehniskā parka modernizācija
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Dzintari", Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2013. - 31.10.2014.
Kopējais finansējums: 15980.01 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 5282.65 LVL
Projekta rezultāts: Atjaunots tehniskais parks, iegādāti jauni augsnes apstrādes diski ar sējmašīnas uzkari aiz tiem, kā arī jauns arkls.
Kontaktpersona: Andrejs Meironaitis, diash@inbox.lv, tālr. 29218136