Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L41100-000006
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA MEDUSPILS
Projekta nosaukums: Medus un ziedputekšņu ražošana "Kārēs" Blīdenes pagastā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Kāres", Blīdenes pagasts, Brocēnu novads, LV-3852
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 31.07.2014.
Kopējais finansējums: 10923.70 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 3611.14 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāta jaudīga medus sviede un jauna ziedputekšņu šķirošanas iekārta.
Kontaktpersona: Jānis Vainovskis, pipars99@inbox.lv, tālr. 29497903