Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L41100-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: Zirņu pagasta zemnieku saimniecība Muižzemnieki
Projekta nosaukums: Bišu stropu un medus sviedes iegāde ZS "Muižzemnieki"
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Muižzemnieki", Bukupe, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3801
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 15.12.2013.
Kopējais finansējums: 1976.40 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 787.12 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāti 15 bišu stropi pilnā komplektācijā un medus sviede 4/8 rāmjiem. Izveidota 1 jauna daļēja laika darbavieta.
Kontaktpersona: Agita Sormule, bagitina@inbox.lv, tālr. 20338403