Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L41100-000005
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus rajona Rubas pagasta zemnieku saimniecība TARZĀNI
Projekta nosaukums: Arkla un sējmašīnas iegāde ZS "Tarzāni"
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Tarzāni", Rubas pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 15.12.2013.
Kopējais finansējums: 20151.50 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6661.65 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāts maiņvērsējtipa arkls UNIA IBIS XL 3+ un graudu sējmašīna KURT 31. Izveidota 1 jauna pilna laika darbavieta lopkopībā un 1 daļēja laika darbavieta sezonas rakstura darbu veikšanai.
Kontaktpersona: Ņina Pelecka, tarzani@inbox.lv, tālr. 26528425