Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L41100-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: ZS Kupenas
Projekta nosaukums: Miglotāja iegāde zs "Kupenas" graudkopības nozares attīstībai
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Kupenas", Rubas pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 01.10.2013.
Kopējais finansējums: 36466.08 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 8000.00 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāts jauns miglotājs, uzlaboti darba apstākļi 1 darbiniekam.
Kontaktpersona: Agnese Arne, agnese@agande.lv, tālr. 28633520, 63807355