Projekta iesniegšanas gads: 2013
Kārta: VI
Projekta Nr.: 13-02-LL16-L41100-000008
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA MEDUSPILS
Projekta nosaukums: Medus fasētāja iegāde "Kārēs" Blīdenes pagastā
Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2014. - 31.0.2014.
Kopējais finansējums: 1734.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 693.00 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāts profesionāls medus fasētājs ar dozēšanas iespējām.