Projekta iesniegšanas gads: 2009
Kārta: I
Projekta Nr.: 09-02-LL16-L413203-000002
Projekta iesniedzēja nosaukums: Nodibinājums CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam
Projekta nosaukums: Jaunas iespējas!
Projekta īstenošanas vieta/adrese: J. Rozentāla iela 19, Saldus, LV-3801
Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2010. - 30.04.2010.
Kopējais finansējums: 17928.18 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 14567.00 EUR
Projekta rezultāts: Izveidoti 7 ģeogrāfu interešu klubiņi pie Saldus novada spetiņām skolām. Klubiņi nodrošina ar daļēji radītām darba vietām septiņiem speciālistiem. Tiešie projekta ieguvēji - 830 Saldus novada junieši, t.sk. jaunieši ar īpašām vajadzībām.
Kontaktpersona: Ilga Ķuze, ilga.kuze@ext.cemex.com, tālr. 26311363, fakss 67033514