Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413101-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Durvis uz radīšanu
Projekta nosaukums: Tērpu un apavu nomas pakalpojums Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiem
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV - 3862
Projekta īstenošanas laiks: 05.09.2012. - 31.12.2013.
Kopējais finansējums: 9881.33 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 8893.20 LVL
Projekta rezultāts: Projekta realizācijas procesā iegādāts: 1 sieviešu Lībiešu tērps, 1 sieviešu Lielupes tērps, 1 sieviešu Madonas tērps, 1 sieviešu Bauskas tērps, 1 sieviešu Augšzemes tērps, 1 vīriešu Lībiešu tērps, 1 vīriešu Lēdurgas tērps, 1 vīriešu Ļaudonas tērps, 1 vīriešu Gruņču tērps, 1 Dagdas vīriešu tērps, 10 sieviešu Rankas tērpi, 10 vīriešu Piebalgas tērpi, kā arī atsevišķi Vidzemes novada vīru un sievu krekli, sieviešu plecu lakati, Kurzemes novada vīru kakla lakatiņi, vīru bikses, lai papildinātu esošos tērpus. Iegādāti arī 12 sieviešu un vīriešu kurpju pāri, 12 vīriešu zābaku pāri.
Kontaktpersona: Dace Brodere, cece2@inbox.lv, tālr. 29149757