Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413201-000019
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība BMX sporta klubs Ozolēni
Projekta nosaukums: STARTS, Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas vieta/adrese: BMX starta barjeras mehānisma iegāde un uzstādīšana
Projekta īstenošanas laiks: 05.09.2012. - 30.11.2013.
Kopējais finansējums: 6868.09 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6181.28 LVL
Projekta rezultāts: Starta barjeras mehānisma iegāde un uzstādīšana. BMX starta barjeras komplektā ietilpst: 8 celiņu starta barjera; 8 pret slīdēšanas paliktņi, 8 trieciena absorbētāji; nobrauciena plakne (150) saskaņā ar UCI standartu; uzgaides platforma; margu reliņu komplekts; kāpņu komplekts; vadības mehānisms, automātika; savienojuma kabeļi ar barjeru un skaņas ierīci; 1 gaisa cilindrs + gaisa padeves caurule.
Kontaktpersona: Jānis Kalniņš, ozoleni@inbox.lv, tālr. 29463993