Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413101-000002
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Retro vāģi
Projekta nosaukums: Retro tehnikas ekspozīcijas izveide Zvārdes pagasta "Pieguļās", uzbūvējot angāru - tehnikas nojumi
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Pieguļas", Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV - 3883
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2012. - 30.12.2012.
Kopējais finansējums: 9964.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 8967.60 LVL
Projekta rezultāts: Apzināti, apkopoti un vienuviet izstādīti dažādās Saldus novada vietās atrodošie eksponāti ar kultūrvēsturisku vērtību. Izbūvēts angārs, noformēta ekspozīcija, izveidots jauns apskates objekts. Izveidota 1 jauna darba vieta.
Kontaktpersona: Jānis Dobelis, opelsuper6@inbox.lv, tālr. 29163603