Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413201-000012
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Jaunlutriņu attīstības biedrība
Projekta nosaukums: Kultūras aktivitāšu dažādošana Saldus novadā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Tautas nams, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV - 3876
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2012. - 30.04.2013.
Kopējais finansējums: 4928.41 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 4435.57 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāta kvalitatīva skaņas aparatūra, kas sastāvēs no 2 skandām, 2 pastiprinātājiem, apskaņošanas pults, 4 dinamiskiem mikrofoniem, 4 mikrofonu statīviem un 2 bezvadu mikrofoniem. Telpu iekārtošanai sagādāti 20 krēsli un 10 saliekami konferenču galdi.
Kontaktpersona: Ilze Kļava,scdruva@inbox.lv, tālr. 29115267