Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413201-000011
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Deju kopa Bandava
Projekta nosaukums: Saldus novada kultūras mantojums - skolotājas Veltas Lodiņas deju horeogrāfijas mūsdienu kultūrtelpā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Dzirnavu iela 11 - 65, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2012. - 31.07.2013.
Kopējais finansējums: 5792.76 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 5213.48 LVL
Projekta rezultāts: Izveidota V. Lodiņas deju izlase ar vismaz 10 dejām. Veikti deju iestudējumi un to videofilmēšana, video materiāla apstrāde, deju aprakstu sagatavošana un sagatavotā materiāla izvietošana interneta vidē.
Kontaktpersona: Santa Laurinoviča, laurinovica@inbox.lv, tālr. 29211319