Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413101-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Sante
Projekta nosaukums: Veselības uzlabošanas studijas izveide Saldus un Brocēnu novada iedzīvotājiem
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2012. - 01.03.2013.
Kopējais finansējums: 10027.45 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 9000.00 LVL
Projekta rezultāts: Izstrādātas speciālas treniņu programmas. Studijas lielākā telpa aprīkota ar trenažieriem, iekārtotas divas garderobes ar slēdzīšiem un dušām. Projekta realizācija iekļauj 3 jaunu darba vietu izveidi.
Kontaktpersona: Iveta Meijere, matevi@inbox.lv, tālr. 26060061