Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413101-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA Saldus Medicīnas centrs
Projekta nosaukums: Sasniedzamības un vienlīdzīgas medicīnisko pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus medicīnas centrā, uzstādot pacientu pacēlāju
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 24.05.2012. - 30.10.2012.
Kopējais finansējums: 9525.85 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 4684.80 LVL
Projekta rezultāts: Uzstādīts pacēlājs personu ar ratiņkrēslu un pacientu uz nestuvēm iekļūšanai medicīnas centrā. Projekta rezultātā izveidota 1 darba vita pacēlāja apkalpošanai.
Kontaktpersona: Uldis Liepiņš, uldis.liepins@saldus.lv, tālr. 63881058, 63824132