Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413101-000005
Projekta iesniedzēja nosaukums: SIA Hards
Projekta nosaukums: SIA Hards esošā pakalpojuma pilnveidošana un jauna pakalpojuma izveidošana Saldus un Brocēnu novados
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Kuldīgas ila 69a, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 05.08.2012. - 31.12.2012.
Kopējais finansējums: 18376.13 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 9037.44 LVL
Projekta rezultāts: Veikta rekonstrukcijas 2. kārta. Izveidots apmācību centrs, kā arī izbūvēts stāvlaukums. Ar darbu nodrošināti divi cilvēki.
Kontaktpersona: Ilze Danenberga, ilze.danenberga@hards.lv, tālr. 29414788, 63807228