Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413201-000009
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība SPORTA CENTRS DRUVA
Projekta nosaukums: Trenažieru zāles iekārtošana Druvā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Vienības iela 14, Saldus pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2012. - 31.12.2012.
Kopējais finansējums: 6502.60 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6502.60 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāts aprīkojums trenažieru zālei - 2 daudzfunkcionāli trenažieri; pieņemts darbā brīvprātīgais treneris; nodibināts Druvas jauniešu atlētikas klubs; sarīkots Druvas trenažieru zāles atklāšanas pasākums.
Kontaktpersona: Guntis Hartmanis, scdruva@inbox.lv, tālr. 26524787