Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413101-000007
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Autonomo apgaismojuma laternu uzstādīšana Zaņas pagasta Kareļu ciemā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Kareļu ciems, Zaņas pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2012. - 31.01.2013.
Kopējais finansējums: 12200.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 7500.00 LVL
Projekta rezultāts: Uzstādītas 4 autonommās laternas, veikta labiedkārtošana ciema teritorijā, izveidojot gājēju celiņu ar betona bruģakmeņu segumu 85m2 platībā.
Kontaktpersona: Ginta Samata, ginta.samata@saldus.lv, tālr. 25479827, 63846487