Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413201-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Latvijas Motokrosa Akadēmija
Projekta nosaukums: Motokrosa laika mērīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana Brocēnu novada moto trasē "Bērzi"
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Aigari", Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2012. - 01.12.2012.
Kopējais finansējums: 12943.32 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6300.00 LVL
Projekta rezultāts: Mototrases braucamajā daļā ierīkotas modernas laika mērīšanas iekārtas.
Kontaktpersona: Solvita Boldāne, solvita.boldane@gmail.com, tālr. 27712901