Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413101-000008
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Mākslu attīstības biedrība Ilizanna
Projekta nosaukums: Mākslu attīstības biedrības "Ilizanna" ēkas apkures sistēmas rekonstrukcijas 1.kārta
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Striķu iela 7-1, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 05.09.2012. - 31.12.2013.
Kopējais finansējums: 16315.07 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 9000.00 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāts apkures katls un apkures sistēma izveidota ēkas 1. stāvā. Rādīta 1 jauna darba vieta.
Kontaktpersona: Kristīne Ozola, mak4@inbox.lv, tālr. 28637457