Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413201-000018
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība CSK Kurzemnieks
Projekta nosaukums: Aprīkojuma iegāde sporta aktivitātes "Grieķu - romiešu cīņas" attīstībai, popularizēšanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai Saldus un Brocēnu novados
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 05.11.2012. - 01.04.2013.
Kopējais finansējums: 6951.67 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6256.50 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāts 1 jauns matracis un divi treniņu paklāji, 5 manekeni, 38 sporta triko un 17 sporta zābaciņi.
Kontaktpersona: Uģis Zanders, cskkurzemnieks@inbox.lv, tālr. 29149341