Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413201-000008
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Atpūtas vietas labiekārtošana pie Novadnieku pagasta karjeru ūdenskrātuves
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Saldus novads, Novadnieku pagasts, Ūdenskrātuve
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2012 -31.07.2013
Kopējais finansējums: 19267.00 EUR
Publiskais/ELFLA finansējums: 7000.00 EUR
Kontaktpersona: Dina Brēdava, tālr. 29113228