Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413202-000007
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Saldene
Projekta nosaukums: Minigolfa laukuma izveidošana Saldus un Brocēnu novada iedzīvotājiem
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jelgavas iela 6, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 01.08.2012.
Kopējais finansējums: 7776.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6998.40 LVL
Projekta rezultāts: Izveidots minigolfa laukums Saldū. Iegādātas un uzstādītas minigolfa iekārtas un aprīkojums. Izveidota 1 darba vieta.
Kontaktpersona: Sidra Eglīte, sidega@inbox.lv, tālr. 28323739, 63824162