Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413202-000006
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Latvijas Motokrosa Akadēmija
Projekta nosaukums: Brocēnu novada mototrases "Bērzi" atjaunošana un uzlabošana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Aigari", Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 31.05.2012.
Kopējais finansējums: 6893.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6203.70 LVL
Projekta rezultāts: Atjaunota mototrases braucamā daļa, labiekārtotas nu atjaunotas skatītāju un sportistu autostāvvietas. Iegādāts un uzstādīts stacionārs, atomātiski nolaižama starta barjera 40 motociklu vietām vienā rindā.
Kontaktpersona: Solvita Boldāne, solvita.boldane@gmail.com, tālr. 27712901