Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413201-000002
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Mēs-Jaunaucei
Projekta nosaukums: Jaunauces parka labiekārtošanas 3.kārta
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jaunauces pamatskola, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV-3893
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 30.12.2011.
Kopējais finansējums: 14000.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 12600.00 LVL
Projekta rezultāts: Pabeigta parka celiņu atjaunošana, izvietoti 3 informatīvie stendi un 10 soliņi skata punktos. Iegādāta kvalitatīva dārza traktoa piekabe, radīta 1 darba vieta.
Kontaktpersona: Inguna Balcere, inguna.balcere@inbox.lv, tālr. 26014296