Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413201-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Kursas vārti
Projekta nosaukums: Saldus novada kultūras mantojums - pagastu tautastērpi mūsdienu kultūrtelpā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Lielā iela 3b, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 31.07.2012.
Kopējais finansējums: 8070.12 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 7263.11 LVL
Projekta rezultāts: Izgatavoti 20 dažādi sieviešu tautastērpu komplekti, 5 komplektiem izgatavoti arī meitu vainagi un 7 vīriešu tērpu komplekti.
Kontaktpersona: Sarma Ūpe, sarma.upe@gmail.com, tālr. 29775878