Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413201-000019
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība BMX sporta klubs Ozolēni
Projekta nosaukums: BMX starta barjeras mehānisma iegāde un uzstādīšana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: STARTS Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 15.08.2011. - 15.08.2012.
Kopējais finansējums: 6868.09 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6181.28 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāts specializēts starta barjeru mehānisms, kas uzstādīts uz BMX velotrases starta paaugstinājuma.
Kontaktpersona: Jānis Kalniņš, ozoleni@inbox.lv, tālr. 29463993