Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413202-000006
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Mēs - Jaunaucei
Projekta nosaukums: Hokejs un dejas Jaunauces pagastā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jaunauces pamatskola, Jaunauces pagasts, Saldus novads LV-3893
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 01.12.2011.
Kopējais finansējums: 7000.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6300.00 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāts ekipējums hokeja komandai: 12 formas tērpi, slidas un nūjas. 16 tautas tērpu komplekti jauniešu deju kolektīvam.
Kontaktpersona: Inguna Balcere, inguna.balcere@inbox.lv, tālr. 26014296, 63846550