Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413203-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Ritma efekts
Projekta nosaukums: Kvalitatīvas mūzikas apratūras iegāde Saldus novada jauniešiem, lai pilnveidotu un izkoptu dīdžeja talantu
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Līkā iela 41, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 01.12.2011.
Kopējais finansējums: 6339.30 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 5705.37 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāta DJ aparatūra: dīdžeja mūzikas aparatūras komplekts, portatīvais dators, DJ mikserpults, dinamiskas, pilnībā slēgtas austiņas, 3 transporta reki (kastes).
Kontaktpersona: Toms Cālītis, ritmaefekts@inbox.lv, tālr. 28262922