Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413203-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Nīgrandes pagasta Dienas centra izveide
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Burtnieku iela 6-2, Nīgrandes pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 31.12.2011.
Kopējais finansējums: 8540.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 5250.00 LVL
Projekta rezultāts: Izveidots Dienas centrs. Rekonstruētas telpas 71,3 m2 platībā, nodrošinot vides pieejamību personām ar fuinkcionālim traucējumiem.
Kontaktpersona: Antra Jermuša, nigrande@saldus.lv, tālr. 26558453