Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413201-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Pampāļu pagasta parka labiekārtošana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Pampāļu parks, Pampāļu pagasts, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 31.12.2011.
Kopējais finansējums: 17080.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 10500.00 LVL
Projekta rezultāts: Labiedkārtots Pampāļu pagasta parks, veicot jaunu koku un krūmu apstādījumus, atjaunojot zālienu, izveidojot infrastruktūru ar stacionāriem atkritumu konteineriem, biotualeti, ieejas vārtiem, basketbola grozu un šūpolēm. Izveidota ugunskura vieta, uzstādīti stacionāri masīvkoka galdi un soli, ar nožogojumu norobežots upes krasts parka teritorijas apmeklētajā daļā. Izveidota 1 jauna darba vieta dārzniekam.
Kontaktpersona: Petrs Brazdausks, pampali@saldus.lv, tālr. 26139305