Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413101-000008
Projekta iesniedzēja nosaukums: Mākslu attīstības biedrība Ilizanna
Projekta nosaukums: Mākslu attīstības biedrības Ilizanna ēkas apkure sistēmas rekonstrukcijas 1. kārta
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Striķu iela 7-1, Saldus, Saldus novads, LV3801
Projekta īstenošanas laiks: 24.05.2012 -31.12.2013
Kopējais finansējums: 16315.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 9000.00 LVL
Kontaktpersona: Kristīne Ozola, tālr. 28637457