Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413202-000002
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Burbuļi
Projekta nosaukums: Biedrības "Burbuļi" kapacitātes palielināāna, izveidojot inventāra bāzes vietu Saldus pilsētā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Jelgavas iela 6a, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 12.05.2011. - 30.12.2012.
Kopējais finansējums: 6960.46 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6264.41 LVL
Projekta rezultāts: 1) Rekonstruēta ēka Saldus pilsētā; 2) izveidotas tradīcijas pasākumu organizēšanā (4 pasākumi sezonas laikā Saldus apkārtnē); 3) iesaistīti vismaz 15 jauni biedri; 4) radīta 1 darba vieta; 5) treniņu iespējas Saldus apkārtnes ūdeņos un baseinā ziemas laikā
Kontaktpersona: Inga Poltavceva, poltavceva@inbox.lv, tālr. 26112105