Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413202-000005
Projekta iesniedzēja nosaukums: Kora Saldava biedrība
Projekta nosaukums: Saldus novada jauktā kora "Saldava" vizuālā tēla uzlabošana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Striķu iela 7-1, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 30.12.2011.
Kopējais finansējums: 3656.25 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 3290.63 LVL
Projekta rezultāts: 45 koncerttērpu izgatavošana.
Kontaktpersona: Ina Behmane, ina.behmane@saldus.lv, tālr. 2946913