Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413202-000008
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Orientēšanās klubs Saldus
Projekta nosaukums: Distanču slēpošanas trase Līkajā mežā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Varavīksnes iela 34, Saldus LV-3801 Jelgavas iela 6, Saldus
Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2011. - 31.12.2011.
Kopējais finansējums: 6740.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 6066.00 LVL
Projekta rezultāts: Iegādāts: kūmgriezis trases sagatavošanai; sniega motocikls ar sniega blietēšanas iekārtu; starta pulkstenis ar signālu; pārvietojamais ģenerators.
Kontaktpersona: Oskars Zērnis, oskars9@inbox.lv, tālr. 29455360