Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413202-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Kurzemes reģionālais veselību veicinošo skolu centrs Kamols
Projekta nosaukums: Tehniskā aprīkojuma pilnveide biedrības brīvprātīgā darba aktivizēšanai Brocēnu novadā
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Ezera iela 6, Brocēni, Brocēnu novads LV-3851
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 15.12.2011.
Kopējais finansējums: 4518.13 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 4066.32 LVL
Projekta rezultāts: Brīvprātīgi organizēti 7 semināri, 10 nodarbības, 4 brīvprātīgā darba pieredzes apmaiņas diskusijas, labdarības akcijās un to organizēšanā, fotokonkurss un gada kalendāra izveide Brocēnu novada iedzīvotājiem.
Kontaktpersona: Arta Zepa, artazepa@inbox.lv, tālr. 29375665