Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413202-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Laiksne
Projekta nosaukums: Brocēnu novada sieviešu kora "Laiksne" vizuālā tēla veidošana
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Krasta iela 1a, Brocēni, Brocēnu novas LV-3851
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2011. - 01.02.2012.
Kopējais finansējums: 2619.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 2357.00 LVL
Projekta rezultāts: Izgatavoti 25 koncerttērpi un iegādāti apavi
Kontaktpersona: Edīte Frīdmane, koris.laiksne@inbox.lv, tālr. 29435053