Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413203-000002
Projekta iesniedzēja nosaukums: Nodibinājums Cemex Iespēju fonds
Projekta nosaukums: Jaunas iespējas 3.kārta
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Gaiķu pamatskola", Gaiķu pagasts, Brocēnu novads, LV-3873 "Skola", Remtes pagasts, Brocēnu novads, LV-3871 Dārza iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801 "Kursīšu pamatskola", Kursīšu pagasts, Saldus pagasts, LV-3890 "Kurzemītes pamatskola", Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3801 "Skola", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
Projekta īstenošanas laiks: 15.08.2011. - 15.03.2012.
Kopējais finansējums: 7658.14 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 7000.00 LVL
Projekta rezultāts: Izveidoti 6 ģeogrāfijas interešu klubiņi Saldus pilsētā, JAunlutriņu, Kursīšu, Zirņu pagastos, Saldus novadā un Gaiķu, Remtes pagastos un Brocēnu novadā.
Kontaktpersona: Ilga Ķuze, ilga.kuze@ext.cemex.com, tālr. 26311363, fakss 67033514