Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413101-000003
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Bībeles draugu līga
Projekta nosaukums: Jaunas iespējas un pakalpojumi nometnē "Imanta"
Projekta īstenošanas vieta/adrese: "Imanta" Saldus Sv. Jāņa ev.lut. draudze, Cieceres pagasts, Brocēnu novads
Projekta īstenošanas laiks: 15.08.2011. - 31.12.2011.
Kopējais finansējums: 5057.69 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 4145.65 LVL
Projekta rezultāts: Bībeles draugu līga sniedz jaunu pakalpojumu - lauku inventāra nomu - sadarbības partneriem un vietējiem iedzīvotājiem. Darba vieta nodrošināta vienam cilvēkam. Iegādāta multimediju un datortehnika: dators, printeris, videokamera, ekrāns, dators, skaļrunis.
Kontaktpersona: Evija Balode, bdl@bdl.lv, tālr. 29855922, 63048553