Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413102-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus pilsētas pensionāru biedrība
Projekta nosaukums: Sociālo pakalpojumu pilnveide Saldus novada pensionāriem
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Kuldīgas iela 13, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 15.08.2011. - 31.12.2011.
Kopējais finansējums: 3273.72 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 3273.72 LVL
Projekta rezultāts: Veikts energoefektivitātes pasākums - izveidotisiltuma akumulatori - siltuma tvertnes. Nodrošināta 1 darba vieta kurinātājam. Veikta datortehnikas pilneveide.
Kontaktpersona: Anita Ķuze, saldus.pensionari@inbox.lv, tālr. 3881599, 27199321