Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413102-000002
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Šaldus Dzīvnieku patversme
Projekta nosaukums: Biedrības "Saldus Dzīvnieku patversme" konsultācijas telpu rekonstrukcija
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Lielā iela 83, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 01.08.2012.
Kopējais finansējums: 19974.57 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 17977.11 LVL
Projekta rezultāts: Izveidots konsultācijas centrs 71 m2 platībā, radīta 1 jauna darba vieta konsultācijas centra vadītājam. Ticis izveidots jauns sociālā pakalpojuma veids - pirmais Saldus novadā un visā reģionā.
Kontaktpersona: Dzintars Rupeiks, dzintar33@inbox.lv, tālr. 63846885