Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413101-000005
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Vecāku Klubiņš Kodols
Projekta nosaukums: Mobilās rotaļlietu bibliotēkas attīstošo spēļu noma Saldus novada iedzīvotājiem
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Dzirnavu iela 1, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 30.12.2011.
Kopējais finansējums: 8455.45 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 7609.91 LVL
Projekta rezultāts: Izveidota mobila rotaļlietu bibliotēka, iegādātas 193 augstas kvalitātes rotaļlietas un spēles. Bibliotēkas telpā iegādātas biroja mēbeles (galds, biroja krēsls, 4 plaukti), nodrošinot ar portatīvo datoru, programmatūru, bibliotēkas programmu, termoprinteri, svītru kodu skeneri, iegādātas 1000 lietotāju kartes.
Kontaktpersona: Daina Ābele, daina-abele@inbox.lv, 29407389