Projekta iesniegšanas gads: 2012
Kārta: IV
Projekta Nr.: 12-02-LL16-L413201-000001
Projekta iesniedzēja nosaukums: Biedrība Latvijas Motokrosa Akadēmija
Projekta nosaukums: Motokrosa laika mērīšānas iekārtu iegāde un uzstādīšana Brocēnu novada moto trasē Bērzi
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Aigari, Brocēnu novads, LV
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2012 -01.12.2012
Kopējais finansējums: 12943.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 7000.00 LVL
Kontaktpersona: Solvita Boldāne tālr. 27712901