Projekta iesniegšanas gads: 2011
Kārta: III
Projekta Nr.: 11-02-LL16-L413103-000004
Projekta iesniedzēja nosaukums: Saldus novada pašvaldība
Projekta nosaukums: Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un ākslas muzeja ēkas (mākslas izstāžu zāles) renovācija
Projekta īstenošanas vieta/adrese: Striķu iela 22, Saldus, Saldus novads
Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2011. - 30.09.2012.
Kopējais finansējums: 21249.00 LVL
Publiskais/ELFLA finansējums: 10500.00 LVL
Projekta rezultāts: Renovēta muzeja ēka (muzeja izstāžu zāle)
Kontaktpersona: Agrita Ozoliņa, agrita.ozolina@saldus.lv, tālr. 63881603, 26534259